Grup Yorum - Dı Beri Songtexte

wera sodır ustimira ma cayı xora
rocı xona na buyi rûstı mafetelin mi kovra

dı beri haval mi dı beri waye mi
na ceng ceng mau peri piva sı mi

rocî wecû kowonra tıjî eşta welatı mi
na rojî rojî mau her me wu her muşan
Dieser text wurde 3073 mal gelesen.