Γιώργης Βρέντζος - Όποιος φοβάται τη φωθιά Lyrics

Όποιος φοβάται τη φωθιά
τση μπάλας το ντουμάνι
μουδέ στον πόλεμο φελά
μουδέ γι αγάπες κάνει.
This lyrics has been read 131 times.