Nevzat Soydan - Piro Lyrics

Sevdan beni kör eyledi
Dünyaları dar eyledi
Gözyaşımı ar eyledi
Yetiş piro müşkülüm var
Töre deyip yemin bozmuş
Yarim gidip elin olmuş
Sağır sultan bile duymuş
Yetiş piro müşkülüm var
Gecem zarar, günüm zarar
Gül sinemde kanar
Can yıkılmış ecel arar
Yetiş piro müşkülüm var
This lyrics has been read 42 times.