Abdel Halim Hafez - Ala Hesb Wedad 歌词

Ala Hesb Wedad
Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.
Salamat, salamat, salamat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Dayaat aleih el omr yabouya.
Dana leya maa hekayat.
Hekayat, hekayat, hekayat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.
Salamat, salamat, salamat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Dayaat aleih el omr yabouya.
Dana leya maa hekayat.
Hekayat, hekayat, hekayat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.

Mawal. Mawal.
El sabr aho daab.
Men yom el hob ma ghaab.
Wala omry ya ein, ya leily,
Ya leily, ya leily, ya ein,
Matarab leena ahbaab.

Mawal. Mawal.
El sabr aho daab.
Men yom el hob ma ghaab.
Wala omry ya ein, ya leily,
Ya leily, ya leily, ya ein,
Matarab leena ahbaab.

Mawal. Mawal.
El sabr aho daab.
Men yom el hob ma ghaab.
Wala omry ya ein, ya leily,
Ya leily, ya leily, ya ein,
Matarab leena ahbaab.

Wana saber al maa-soom.
Yemken yergaly fe yom.
Wana saber al maa-soom.
Yemken yergaly fe yom.

Wet koly maa tany yabouya.
Ayam helwa, we hekayat.
Hekayat, hekayat, hekayat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.
Dayaat aleih el omr yabouya.
Dana leya maa hekayat.
Hekayat, hekayat, hekayat.
Ala hesb wedad galby yabouya.

(Interlude)

Verse 2

Ala hesb el reeh,
May wadeel reeh,
May wadeel reeh,
May wadeel reeh,
May wadee.

Wayah ana mashee,
Mashee,
Mashee,
Mashee,
Wala be yadee.

Ala hesb el reeh,
May wadeel reeh,
May wadeel reeh,
May wadeel reeh,
May wadee.

Wayah ana mashee,
Mashee,
Mashee,
Mashee,
Wala be yadee.

Ala hesb el reeh,
May wadeel reeh,
May wadeel reeh,
May wadeel reeh,
May wadee.

Wayah ana mashee,
Mashee,
Mashee,
Mashee,
Wala be yadee.

Maarafsh en kont merawah.
Wala emtal hawa hay hadee.
Maarafsh en kont merawah.
Wala emtal hawa hay hadee.

Waheel donia betelaab beena.
Yemken teragaa ghalaweena.
Waheel donia betelaab beena.
Yemken teragaa ghalaweena.

Wet olly maak tany yabouya.
Ayam helwa, we hekayat.
Hekayat, hekayat, hekayat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.

Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.
Dayaat aleih el omr yabouya.
Dana leya maa hekayat.
Hekayat, hekayat, hekayat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Verse 3

Lah hasalem bel maktoob.
wala harda abaat maghloob.
Lah hasalem bel maktoob.
wala harda abaat maghloob.

We haool lel donia, donia.
Ana ragei,
Ana ragei, ana ragei lel mahboob!

Lah hasalem bel maktoob.
wala harda abaat maghloob.
Lah hasalem bel maktoob.
wala harda abaat maghloob.

We haool lel donia, donia.
Ana ragei,
Ana ragei, ana ragei lel mahboob!

Lah hasalem bel maktoob.
wala harda abaat maghloob.
Lah hasalem bel maktoob.
wala harda abaat maghloob.

We haool lel donia, donia.
Ana ragei,
Ana ragei, ana ragei lel mahboob!
Wenghanee aghany gedeeda.

Maliana hakawee saeeda.
Wenghanee aghany gedeeda.
Maliana hakawee saeeda.

We hanelbis tob el farha yabouya.
We haool ya habibi slamat.
Salamat, salamat, salamat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.

Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Rah agool lel zein salamat.

Dayaat aleih el omr yabouya.
Dana leya maa hekayat.
Hekayat, hekayat, hekayat.
Ala hesb wedad galby yabouya.
Ala hesb wedad galby yabouya.
这个歌词已经 258 次被阅读了