Abdel Halim Hafez - Habibaha 歌词

Part 1

Habibaha,
Lasta wahdak habibaha.
Habibaha ana qablak
We robama geito baadak,
We robama kont mithlak.

Part 2

Fa lam tazalta qani, We tasdadiho khedaei.
Be lahfatin fel lekaei. Be raafaten fel wadaei.
Bel damatein laysa feeha, kal damei illal bariq.
Be reishatin, heya nabdoon, nabdoon be ghair eirooq.

Part 3

Habibaha, we rawatli makana menka wa menhoom.
Fahom kathiron, We laken la shai naarifo anhom.
We anakatni, we alkat be raksiha fawq kitfee.
Tabei adad, wa tadana, kay esbaeen be kaffi.

Part 4

We yehforol hob qalbi,
Bel nar, bel sikein.
Wa hatifo, yatifo be.
Hazari ya maskin.

Part 5

We serto wahdi sharidan, mohatama el khatawati,
Tahizoni anfasi, Tekhifoni lafatati.
Kaharebin laysa adri, men ain aw ain yamdi.
Shakoon! Dababon! Hotaam! Baadi yomaziki baadi.

Part 6

Saalto aqli fa asgha. We qalla la lan taraha.
We qalla qalby araha, wa lan ohibati sawaha.
Ma anta ya qalb qalbi, aanta laanata hobi.
Fa anta nikmato rabi ila mata anta qabli.
这个歌词已经 195 次被阅读了