Grup Yorum - Ne War U Yar 歌词

ne war û yar ne mal û can
welat hemû tiştan xweştirê

werîn cengê şerre bilind kir
şerra welat serfıraskın

werîn şerre werîn enîy
dike win cenge dibim hevîya gelan
这个歌词已经 2224 次被阅读了