Mehmet Kemiksiz - Hakkı İsteyenler 歌词

Mevlâm gözüm yaşı akar sel olur
İner engin deryasına göl olur
Âhım dûdu çıkar Arşa yol olur
Hakk'ı isteyenler tevhid eylesin
****
Bakın Seyyid Seyfullah'ın haline
Can u başı verdi Allah yoluna
Sakın aldanmayın dünyâ malına
Hakk'ı isteyenler tevhid eylesin
这个歌词已经 552 次被阅读了