Zeki Müren - Bade-i Vuslat İçilsin Kase-i Fagfurdan 歌词

bade-i vuslat icilsin kase-i fagfurdan
bir ilahi nes´e dogsun nagme-i tanburdan
cuylar feryad ederken bahr-i duradurdan
inlesin tanbur agus-i visal-i yardan
这个歌词已经 4243 次被阅读了