Zeki Müren - Cana Rakibi Handan Edersin 歌词

Cânâ rakibi handân edersin
Ben bî nevâyı giryan edersin
Bigânelerle ünsiyet etme
Bana cihânı zindân edersin
这个歌词已经 3392 次被阅读了