C-quint - Khit Chao Chu Songtexte

Teung suay yahng nee gor mai mee sit mah jaung dtah
Chaup tum pen maung mah tum pen len pen len pai
Kae ngao yah dao wah chun na pen yahng ngai dai
Teung chun mai mee krai dtae gor yahk gor yahk yoo

Oh my mai wai jai dtae jai gor wai wun
Jaydtanah kaung tur bauk dai mai pror chun nun mai roo

Gor tur na kit arai jao choo gor tur na kit arai jao choo
Kit arai jao choo mai roo si
Kit arai jao choo nee tur mah kit arai jao choo
Kit arai jao choo bauk chun tee

Took krung tee plur dtaung jur dtaung koy dtae luang gern
Ying kit ying confirm wah tur nah tur nah glua
Toy dai sa tee nai gor won kao pai dtung kreung dtua
Hua jai mun pun pua yahk ja len ja len yoo

Oh my mai wai jai dtae jai gor wai wun
Jaydtanah kaung tur bauk dai mai pror chun nun mai roo

Gor tur na kit arai jao choo gor tur na kit arai jao choo
Kit arai jao choo mai roo si
Kit arai jao choo nee tur mah kit arai jao choo
Kit arai jao choo bauk chun tee

Gor tur na kit arai jao choo gor tur na kit arai jao choo
Kit arai jao choo mai roo si
Kit arai jao choo nee tur mah kit arai jao choo
Kit arai jao choo bauk chun tee

Gor tur na kit arai jao choo gor tur na kit arai jao choo
Kit arai jao choo mai roo si
Kit arai jao choo nee tur mah kit arai jao choo
Kit arai jao choo bauk chun tee

Gor tur na kit arai jao choo gor tur na kit arai jao choo
Kit arai jao choo mai roo si
Kit arai jao choo nee tur mah kit arai jao choo
Kit arai jao choo bauk chun tee
Dieser text wurde 710 mal gelesen.