Hakim - Talakik Songtexte

Arabic Lyrics
One, two, three, four.
Okay, Talakeek.

Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi
kaman eldayeb feek.
Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim koulli ildounya
a'alaik. Iw hakalaim koulli ildounya a'alaik.
Okay, Talakeek.
Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi
kaman eldayeb feek.
Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim koulli ildounya
a'alaik. Iw hakalaim koulli ildounya a'alaik.

Ya imma it-hibini,
Ya imma it-hibini,
Ya imma it-hibini,
Ya imma it-hibini.

Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun li shareek. Ahou kidda
yalla.
Okay, Talakeek.

Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi
kaman eldayeb feek.
Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim ildounya
a'alaik.

Ya gameel aalbi inkawa, wedab minni if-hawak. Ya imma ina'eish
sawa ya imma amoot maa'aak.
Ya gameel aalbi inkawa, wedab minni if-hawak. Ya imma ina'eish
sawa ya imma amoot maa'aak.

Ana baa'dak liyaa meen, aah, ana dayeb imnil haneen.
Ana baa'dak liyaa meen, liyaa meen, ana dayeb imnil haneen.
Ikhtaar rihlate wisaadak, iw oulli eih yirdheek.
Ana baa'dak liyaa meen, liyaa meen, ana dayeb imnil haneen.
Ana baa'dak liyaa meen, liyaa meen, ana dayeb imnil haneen.
Ikhtaar rihlate wisaadak, iw oulli eih yirdheek.
Ana baa'dak liyaa meen, ana dayeb imnil haneen.

Ya imma it-hibinni,
Ya imma it-hibinni,
Ya imma it-hibinni,
Ya imma it-hibinni.

Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun liya shareek.
Ahou kidda yalla.
Okay, Talakik.
Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi
kaman eldayeb feek.
Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun li shareek.
Ahou kidda yalla.
Okay, Talakik.
Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi
kaman eldayeb feek.
Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim ildounya
a'alaik.

Izzay aba'ad ana wilshoaa beygibni leek.
Warak laou meet sanah, lateih lat-hana beek.
Izzay aba'ad ana wilshoaa beygibni leek.
Warak laou meet sanah, lateih lat-hana beek.

Wana a'azaib roohi laih. Aah. Ana aalbi mafish a'alaih.
Wana a'azaib roohi laih, laih. Ana aalbi mafish a'alaih.
Bilaakher a'ayez aoulaak, dana raami aalbi a'alaik.
Wana a'azaib roohi laih. Ana aalbi mafish a'alaih.
Bilaakher a'ayez aoulaak, dana raami aalbi a'alaik.

Ya imma it-hibinni,
Ya imma it-hibinni,
Ya imma it-hibinni,
Ya imma it-hibinni.

Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun liya shareek.
Ahou kiddal yalla.
Okay, Talakik.

Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi
kaman eldayeb feek.
Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim ildounya
a'alaik.
Beyhibinni, Talakeek, wi-Talakeek, Talakeek, aho kidda,
Talakeek
Hibbini, ya imma it-hibbini, ya imma it-hibbini, Talakeek, ya
imma it-hibinni, ya imma it-hibbini, beyhibbini.
Dieser text wurde 95 mal gelesen.