Dursun Ali Erzincanlı - Medine Müdafası Şarkı Sözleri

Bir ulü'l emr idin emrine girdik
Ezelden bey'atli hakanımızsın
Er idin sayende murada erdik
Dünya ve ahiret sultanımızsın
Unuttuk İlhan'ı, Kara Oğuz'u
İşledik seni gözbebeğimize
Bağışla ey şefi kusurumuzu
Bin küsur senelik emeğimize
Suçumuz çoksa da sun'umuz yoktur
Şımardık müjde-i sahabetinle
Gönlümüz gadir gözümüz toktur
Doyarız bir lokma şefaatinle
Nedense kimseler dinlemez eyvah
O kadar saf olan dileğimizi
Bir ümmi sine de Ya Resulullah
Ancak sen okursun yüreğimizi

Suları tükendi gülabdanların
Dinmedi gözümüz yaşı merhamet
Külleri soğudu buhurdanların
Aşkınla bağrını yakmada millet
Gelmemiş Türkçe'de Kıysu Hassan'ın
Yok bizde ne Bürde ne Muallaka
Yolunda baş veren Al-i Osman'ın
Lal ile yazdığı tarihten başka
Ne kanlar akıttık hep senin için
O ulu kitabın hakkıçün aziz
Gücümüz erişsin ve erişmesin
Uğrunda her zaman dövüşeceğiz
Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz
Can verir cananı veremez Türkler
Ebedi hadim'ül haremeyniniz
Ölsek de Ravza'nı ruhumuz bekler
Bu şarkı sözü 466 kere okundu.