Eminem - Like Toy Soldiers Şarkı Sözü Çevirisi

Step by step, heart to heart, left right left
Adım adım, kalp kalbe, sol sağ sol

We all fall down...
Hepimiz yere yığılıyoruz


Step by step, heart to heart, left right left
Adım adım, kalp kalbe, sol sağ sol

We all fall down like toy soldiers
Hepimiz oyuncak askerler gibi yere yığılıyoruz

Bit by bit, torn apart, we never win
Parça parça, ayrılıyoruz, asla kazanamayız

But the battle wages on for toy soldiers
Ama savaş oyuncak askerlere karşı sürdürülüyor


I'm supposed to be the soldier who never blows his composure
Soğukkanlılığını asla kaybetmeyen bir asker olmam gerekiyor

Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders
Tüm dünyanın yükünü omuzlarımda taşısam bile

I am never supposed to show it, my crew ain't supposed to know it
Bunu asla belli etmemeliyim, ekibim bunu bilmemeli

Even if it means goin' toe to toe with the Benzino it don't matter
Bu Benzino'yla karşı karşıya gelmek anlamına gelse bile önemli değil

I'd never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to
Kendim halledebileceğim savaşlara onları asla çekmezdim eğer kesinlikle mecbur kalmazsam

I'm supposed to set an example
Örnek teşkil etmeliyim

I need to be the leader, my crew looks for me to guide 'em
Lider olmam gerek, ekibim onlara rehberlik etmemi bekliyor

If some shit ever just pop off, I'm supposed to be beside 'em
Eğer bir şeyler başgösterirse onların yanında olmalıyım

That Ja shit I tried to squash it, it was too late to stop it
O Ja olayını bastırmaya çalışım, durdurmak için çok geçti

There's a certain line you just don't cross and he crossed it
Geçmemen gereken belli bir çizgi vardır ve o bunu geçti

I heard him say Hailie's name on a song and I just lost it
Bir şarkıda Hailie'nin adını söylediğini duydum ve kendimi kaybettim

It was crazy, this shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit
Bu çılgıncaydı, ve bu olay Jay-Z ve Nas'e de bulaştı

And even though the battle was won, I feel like we lost it
Ve savaşı kazandığımız halde, kaybetmişiz gibi hissettim

I spent too much energy on it, honestly I'm exhausted
Buna çok fazla enerji harcadım, ve doğrusu tükendim

And I'm so caught in it I almost feel I'm the one who caused it
Ve o kadar çok içine girdim ki neredeyse buna neden olan benmişim gibi hissedecektim

This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I got in it
Bu benim hip-hop'ta olma nedenim değil, ona giriş nedenim değil

That was never my object for someone to get killed
Birisinin ölmesi asla benim amacım olmadı

Why would I wanna destroy something I help build
Yapılmasına yardım ettiğim bir şeyi neden yok etmek isteyeyim?

It wasn't my intentions, my intentions was good
Bu benim niyetim değildi, ben iyi niyetliydim

I went through my whole career without ever mentionin'..
Kariyerim boyunca ... nın ismini anmadım bile

Now it's just out of respect for not runnin' my mouth
Şimdi ağzımı açmamam tamamen saygıdan ötürü

And talkin' about something that I knew nothing about
Ve hakkında bir şey bilmediğim bir konuda konuşmamam

Plus Dre told me stay out, this just wasn't my beef
Ayrıca Dre bunun dışında kalmamı söyledi, bu benim kavgam değil

So I did, I just fell back, watched and gritted my teeth
Ben de öyle yaptım, geri çekildim, izleyip dişimi sıktım

While he's all over TV down talkin' a man who literally saved my life
O TV'lerde tam anlamıyla hayatımı kurtaran adamla konuşurken

Like fuck it I understand this is business
Şöyle düşündüm lanet olsun anlıyorum bu iş meselesi

And this shit just isn't none of my business
Ama bu beni ilgilendirmeyen bir olay değil

But still knowin' this shit could pop off at any minute cuz
Ama halen bu olayın her an patlak verebileceğini biliyordum çünkü


There used to be a time when you could just say a rhyme
Eskiden bir zaman vardı sadece bir kafiye söyleyip geçtiğin

And wouldn't have to worry about one of your people dyin'
İnsanlarından birinin ölmesinden endişe etmediğin

But now it's elevated cuz once you put someone's kids in it
Ama bu artık kalktı çünkü birinin çocuğunu işin içine soktuğun anda

The shit gets escalated, it ain't just words no more is it?
Bu iş kışkırtılmış olur, artık sadece kelimeler olmaktan çıkar değil mi?

It's a different ball game, callin' names and you ain't just rappin'
Bu değişik bir top oyunu, isim söylüyorsun ve sadece rap yapmıyorsun

We actually tried to stop the 50 and Ja beef from happenin'
Aslında 50 ve Ja kavgasını önlemeye çalıştık

Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him
Ben ve Dre onunla oturduk ve konuştuk

And asked him not to start it he wasn't gonna go after him
Ve bunu başlatmamasını istedik ona uymayacaktı

Until Ja started yappin' in magazines how we stabbed him
Ta ki Ja dergilerde onu nasıl bıçakladığımızı zırvalayana kadar

Fuck it 50 smash 'em, mash 'em and let him have it
Lanet olsun 50 parçala onları ez onları ve bırak o sahip olsun

Meanwhile my attention is pullin' in other directions
Bu arada benim dikkatim başka yönlere kayıyordu

Some receptionist at The Source who answers phones at his desk
The Source'da telefonlara cevap veren bir resepsiyonist

Has an erection for me and thinks that I'll be his ressurection
Benim için ereksiyon oluyor ve onun kurtuluşu olacağımı düşünüyordu

Tries to blow the dust off his mic and make a new record
Mikrofonundaki tozu atıp yeni bir albüm yapmaya çalıştı

But now he's fucked the game up cuz one of the ways I came up
Ama şimdi oyunu berbat etti çünkü benim geldiğim yollardan biri

Was through that publication the same one that made me famous
Beni meşhur eden o yayının içinden geçiyordu

Now the owner of it has got a grudge against me for nothin'
Şimdi onun sahibinin nedensiz yere bana garezi var

Well fuck it, that mutherfucker can get it too, fuck him then
Ama bunu s..tir et, o oros.u çocuğunun da olabilir, o zaman canı cehenneme

But I'm so busy being pissed off I don't stop to think
Ama kızdırılmakla o kadar meşgulüm ki durup düşünmedim

That we just inherited 50's beef with Murder Inc.
50'nin Murder Inc. le kavgasını üstlendiğimizi

And he's inherited mine which is fine ain't like either of us mind
Ve o da benimkini üstlendi, bu sorun degil ikimizin de umursadığı yok

We still have soldiers that's on the front line
Hala ön saflarda duran askerlerimiz var

That's willing to die for us as soon as we give the orders
Biz emirleri verdiğimiz sürece uğrumuza ölmeyi bekleyen

Never to extort us, strictly to show they support us
Asla bizi sıkıştırmak için değil, sadece bizi desteklediklerini göstermek için

We'll maybe shout 'em out in a rap or up in a chorus
Belki bir şarkımızda onlardan bahsederiz

To show them we love 'em back and let 'em know how important it is
to have Runyon Avenue soldiers up in our corners
Onları sevdiğimizi göstermek ve etrafımızda Ranyon Bulvarı askerlerinin
olduğunu bilmenin ne kadar önemli olduğunu bilmelerini sağlamak için

Their loyalty to us is worth more than any award is
Bize olan sadakâtleri herhangi bir ödülden daha değerli

But I ain't tryna have none of my people hurt and murdered
Ama hiçbir adamımın yaralanmasını veya öldürülmesini istemiyorum

It ain't worth it, I can't think of a perfecter way to word it
than to just say that I love ya'll too much to see the verdict
Buna değmez, bunu dile getirmek için hepinizi jüri kararını görmek
istemeyecek kadar çok seviyorum demekten daha mükemmel bir yol düşünemiyorum

I'll walk away from it all before I let it go any further
Daha ileri gitmesine izin vermeden bundan uzaklaşacağım

But don't get it twisted, it's not a plea that I'm copin'
Ama bunu saptırmayın, özür dilemeye çalışmıyorum

I'm just willin' to be the bigger man
Sadece büyüklük bende kalsın istiyorum

If ya'll can quit poppin' off at your jaws with the knockin'
Eğer siz kusur bulan çenelerinizi çalıştırmaktan vazgeçerseniz

Cuz frankly I'm sick of talkin'
Çünkü doğrusu konuşmaktan bıkrım

I'm not gonna let someone elses coffin rest on my conscience cuz
Birinin mezarının daha vicdanımda yatmasına izin vermeyeceğim çünkü