Eminem - My Band Şarkı Sözü Çevirisi

I don't know dude...
Bilmiyorum ahbap...
I think everyone's all jealous and shit cuz I'm like the lead singer of a band dude...
Sanırım herkes kıskançlık yapıyor çünkü ben bir grubun öncü şarkıcısıyım ahbap...
And I think everyone's got a fuckin problem with me dude...
Ve sanırım herkesin benimle lanet bir sorunu var ahbap...
And they need to take it up with me after the show...
Ve benimle şovdan sonra uğraşmaları gerek
Because...
Çünkü...
Nakarat:
[ These chicks don't even know the name of my band...
Bu piliçler benim grubumun adını bile bilmiyorlar...
But they're all on me like they wanna hold hands...
Ama hepsi el tutmak ister gibi benim üzerimdeler...
Cuz once I blow they know that i'll be the man...
Çünkü ben patladığım zaman biliyorlar ki kral olacağım...
All because I'm the lead singer of my band...
Hepsi grubumun öncü şarkıcısı olduğum için... ]
[Verse 1 - Eminem]
So I get off stage right and drop the mic
Sahneden iniyorum ve mikrofonu bırakıyorum
Walk up to the hot chicks and I'm all like
Ateşli piliçlere yürüyüp şöyle diyorum
"What's up ladies, my name's Slim Shady"
"Nasılsınız bayanlar? benim adım slim Shady"
I'm the lead singer in D12 baby
Ben D12'nin öncü şarkıcısıyım bebeğim
They're all like "Oh my god it's him"
Hepsi şöyle oluyor "Aman tanrım bu o"
"Becky oh my fuckin' god it's Eminem"
"Becky oh tanrım bu Eminem"
"I swear to fuckin god dude you fuckin rock"
"Lanet tanrı adına yemin ederim dostum sen bok gibi iyisin"
"Please won't you please let me suck your cock"
"Lütfen s...ni yalamama izin verir misin?"
Not right now, the rest of the fellas get jealous
Şu anda olmaz, geri kalan elemanlar kıskanıyorlar
Especially when I drop the beat and do my acapellas
Özellikle tempoyu durdurup da müziksiz söylediğim zaman
All the chicks start yellin', all the hot babes
Tüm piliçler çığlık atıyor, tüm ateşli bebekler
Throw their bras and their shirt and their panties on stage
Sütyenlerini, gömleklerini ve külotlarını sahneye fırlatıyorlar
So like every single night they pick a fight with me
Böylece her gece benimle bir kavga çıkartıyorlar
But when we fight it's kinda like sibling rivalry
Ama kavga ettiğimiz zaman bu bir kardeş rekabeti gibi
Cuz they're back on stage the next night with me
Çünkü ertesi gece yine sahnede benimleler
Dude I just think you're tryna steal the light from me
Ahbap, benden ışığı çalmaya çalıştığını düşünüyorum
Yesterday Kuniva tried to pull a knife on me
Dün Kuniva beni bıçaklamaya çalıştı
Cause I told him Jessica Alba's my wife to be
Çünkü ona Jessica Alba'nın karım olacağını söyledim
This rock star shit, it's the life for me
Bu rock yıldızlığı b.ku, bana göre olan yaşam
And all the other guys just despise me be
Ve tüm diğer elemanlar beni küçümsüyor
Nakarat
My band... 9x
Benim grubum
[Verse 2 - Swifty]
You just wanna see a nigga backwards don't you
Bir zenciyi ters dönmüş halde görmek istiyorsun değil mi?
Hey dad how come we don't rap on proto
Hey adamım neden önce biz rap yapmıyoruz
Smash these vocals and do a performance
Bu vokalleri parçalayıp bir performans göstermiyoruz
But we in the van and he in a tour bus
Ama biz bir karavandayız, o ise turne otobüsünde
You don't want my autograph, yous a liar
Benim imzamı istemiyorsun, sen bir yalancısın
And no I'm Swift (oh I thought you was Kuniva)
Ve hayır ben Swift'im (oh senin Kuniva olduğunu sandım)
What the hell is wrong with that dressing room
Bu soyunma odasının sorunu ne?
Cuz my shit is lookin smaller than a decimal
Çünkü b.kum ondalıktan daha küçük gözüküyor
See I know how to rap, see it's simple but
Bak rap yapmasını biliyorum, bu basit ama
All I did was read a Russell Simmons book
Tek yaptığım bir Russell Simmons kitabı okumak
So I'm more intact, tryna get on the map
Böylece daha az eksiğim var, meşhur olmaya çalışıyorum
Doin' jumpin jacks whilin' get whipped on my back
Arkamdan kırbaç yerken step dansı yapıyorum
[Verse 3 - Kuniva and Konartis]
Look at Em little punk ass thinkin' he the shit
Em'e bak, küçük serseri bir b.k olduğunu sanıyor
Yeah I know man by himself takin all the flicks
Evet biliyorum adamım, filmlerde tek başına oynuyor
Hey I thought we had an interview with DJ Clue
Hey DJ Clue'ya röportajımız var sanıyordum
([Em:] No I had an interview not you two)
([Em:] Hayır, benim röportajım var, ikinizin değil)
You gonna be late for soundcheck
Ses kontrolüne geç kalacaksın
Man I ain't goin' to soundcheck
Adamım ses kontrolüne falan gitmiyorum
But our mics are screwed up and his always sound best
Ama bizim mikrofonlar berbat ve en iyi ses hep onunkinden çıkıyor
You know what man I'ma say somethin
Biliyor musun adamım, bir şey söyleyeceğim
Hey yo Em
Hey Em
([Em:] You got somethin to say?!)
([Em:] Bir şey mi söyleyeceksin?!)
Man no
Hayır adamım
I thought you bout to tell him off, what's up
Onunla konuşacağını sanmıştım, ne oldu?
Man I'ma tell him when I feel like it, man shut up
Konuşmak istediğim zaman onunla konuşacağım dostum, kapa çeneni
And you ain't even back me up when we s'posed to be crew
Ve sen beni desteklemedin bile, bizim ekip olmamız gerek
When I was bout to talk right after you
Hemen senden sonra konuşacaktım
I swear, I swear man
Yemin ederim, yemin ederim dostum
Nakarat
[Verse 4 - Proof]
They say the lead singers rock, but the group does not
Öncü şarkıcılar çok iyidir ama gruplar değil derler
With sold we sold out arenas to amusement parks
Arenalarda ve lunaparklardaki tüm biletler satıldığında
I'm gonna let the world know that proof is hot
Dünyaya Proof'un ateşli olduğunu göstereceğim
I should cut his mic off when the musics starts
Müzik başladığında onun mikrofon kablosunu kesmeliyim
Ready to snap on a dumbass fan
Aptal bir hayrana bi tane şaplatmaya hazırım
Every time i hear (Hey dude I love your band)
Ne zaman şunu duysam (Hey ahbap grubunuzu seviyorum)
We ain't a band bitch we don't play instruments
Biz bir grup(bando) değiliz kaltak, enstürman çalmıyoruz
So why he get 90 and we only get 10 percent
Neden o yüzde 90 biz sadece yüzde 10 alıyoruz?
And these guys acting funny every area code
Ve bu adamlar tüm ülkede böyle tuhaf davranıyorlar
([Em:] Proof carry my bag)
([Em:] Proof çantamı taşı)
Bitch carry your own
Kaltak kendin taşı
Can't make it to the stage, security in my way
Sahneye çıkamıyorum, güvenlik önümü kesmiş
(Who the fuck are you? Where's Obie and Dre?!)
(Sen de kimin nesisin? Obie ve Dre nerde?!)
[Verse 5 - Bizarre]
God dammit I'm sick of this group
Allah kahretsin bu gruptan sıkıldım
Time for me to go solo and make some loot
Biraz solo takılmamın ve para kazanmanın vakti geldi
I told you I made the beats and wrote all the raps
Sana dedim, müziği yapıp sözleri yazıyordum
Till Kon Artis slipped me some crack
Ta ki Kon Artis bana kokain verene kadar
Lose Yourself video I was in the back
Lose Yourself klibinde arkadaydım
Superman video I was in the back
Superman klibinde arkadaydım
Fuck the media, I got some suggestions
Basının canı cehenneme, bazı önerilerim var
Fuck Marshall, ask us the questions
Marshall'ın s.kter et, bize şöyle sorular sorun
Like who's D12, how we get started
D12 kimdir? nasıl başladık?
(What about Eminem?)
(Peki ya Eminem)
Bitch are you retarded?
Kaltak geri zekalı mısın
Anyway I'm the poverished guy in the group
Herneyse, ben gruptaki zavallı adamım
Big ass stomache, bitches think I'm cute
Şişman mide, o.ospular sevimli olduğumu düşünüyor
50 told me to do situps to get buff
50 form tutmak için mekik çekmemi söyledi
I did two and a half and then I couldn't get up
İki buçuk tane yaptım ama sonra kalkamadım
Fuck D12, I'm outta this band
D12'nin canı cehenneme, bu gruptan çıkıyorum
I'm gonna start a group with the real Roxanne
Gerçek Roxanne'le bir grup kuracağım
[Eminem]
Girl why cant you see your the only one for me
Bebek neden benim için tek olduğunu göremiyorsun?
And it just tares my ass apart to know that you dont know my band...
Ve grubumu bilmiyor olman k.çımı ikiye ayırıyor...
Nakarat - [Bizarre]
These chicks don't even know the name of my band...(ha ha)
Bu piliçler benim grubumun adını bile bilmiyorlar...(ha ha)
But they're all on me like they wanna hold hands...(Fuck Marshall)
Ama hepsi el tutmak ister gibi benim üzerimdeler...(Marshall'ı s.ktir et)
Cuz once I blow they know that i'll be the man...
Çünkü ben patladığım zaman biliyorlar ki kral olacağım...
All because I'm the lead singer of my band...
Hepsi grubumun öncü şarkıcısı olduğum için... ]
My Band 9x
Benim grubum
[Outro]
The hottest boy band in the world...
Dünyadaki en ateşli erkek grubu...
D12!
[Eminem as a salsa singer]
[Eminem salsa şarkıcısı olarak]
I'm the lead singer of my band,
Grubumun öncü şarkıcısıyım
I get all the girl's to take off their underpants
Ve tüm kızların külotlarını çıkartmanlarına yol açıyorum
And the lead singer of my band, my salsa
Ve grubumun öncü şarkıcısıyım, benim salsam
Makes all the pretty girl's wanna dance
Tüm sevimli kızların dans etmek istemesine yol açıyor
My salsa, look out for my next single, it's called My Salsa...
Benim salsam, bir sonraki single'ımı bekleyin, adı Benim Salsam
My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa
Benim salsam, salsa, salsa, salsa, benim salsam
Makes all the pretty girls wanna dance
Tüm sevimli kızların dans etmek istemesine yol açıyor
And take off their underpants
Ve külotlarını çıkartmalarına
My salsa makes all the pretty girls wanna dance
Benim salsam tüm sevimli kızların dans etmek istemesine yol açıyor
And take off their underpants, my salsa
Ve külotlarını çıkartmalarına, benim salsam
(Where'd everybody go?)
(Herkes nereye gitti?)