Γιώργης Βρέντζος - Αλουτσολάκος- Ασφενταμιας Lyrics

Καημένε αλουτσόλακε
γιάϊντα δε ’λλασεις γνώμη
πόσες γενιές κατάλησες
και καταλείς τσι ακόμη.
Εις τον παλιό ασφενταμιά
τη νιότη μου θ’ αφήσω
στα ζάλα των προγόνων μου
να τηνε καταλήσω.
This lyrics has been read 208 times.