Esat Aydoğan - Salatu Selam 1 Şarkı Sözleri

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidil Arabi vel acem
Ve imamil Mekketil Mükerrameti vel Medinetil Münevverati vel Haram
Allemennâse mâ lem ya'lem
Asluhu ve nesluhu Âdem
İsmuhuşşerifü mektubun alellevhilmahfuzi biya'kutil kalem
Ve cismuhullatifü medbulun
Bil Medinetil Münevverati vel Haram
Sahibüşşefaati lil âlemine kâilen ya Rab
Sellim ümmeti Sellim ümmeti
Vâ ümmetâ Ya zellutfi vel keram
Üdhulül cennete lâ havfun aleyhim ve lâ huznun ve lâ elem
Radıyallahu Teâlâ an Ebîbekrin ve Umera ve Usmân ve Aliyyin zil Keram
Yâ Eyyuhel Müştâkun nura cemalih
Sallû aleyhi ve sellimû teslîma
Ve elfu elfin salâh ve elfu elfin selâm
Aleyke Ya Rasulallah
Bu şarkı sözü 25 kere okundu.