Lady GaGa - Just Dance Şarkı Sözü Çevirisi

A red one
(Prodüktör)
Convict
(Konvickt Plak Şirketi)
Gaga
Lady GaGa

I've had a little bit too much
Bir nebzeden daha fazla vardı
All of the people start to rush (start to rush by)
Bütün insanlar saldırmaya başladı (saldırmaya başladı)
A dizzy twister dance
Bir baş döndürücü şaşırtıcı dans
Can't find my drink or man
İçkimi ve erkeğimi bulamıyorum
Where are my keys?
Anahtarlarım nerde
I lost my phone
Telefonumu kaybettim
What's goin� on, on the floor?
Dans pistinde neler oluyor
I love this record baby but I can't see straight anymore keep it cool What�s the name of this club?
Bu kaydı seviyorum ama daha fazla düz göremiyorum Bu kulübün adı neydi?
I can't remember but its alright, a-alright
Hatırlayamadım ama iyi-iyi

Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Spin that record babe
Kaydı kökle bebek
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
D-d-d dance, dance, dance, just
d-d-d dans et, dans et, danset, sadece
J-J-Just dance
S-S- Sadece dans et


Wish I could shut my playboy mouth
Keşke playboyumun çenesini kapatabilseydim
How'd I turn my shirt inside out (inside out right)
Nasıl oldu t-shirtümün içine dışına
Control your poison babe
Zehrini kontrol et bebek
Roses have thorns they say,
Güllerin dikenli olduklarını söylerler
And we�re all getting� hosed tonight!
Ve biz bu gece herkesi hortumlayacağız


What's goin� on, on the floor?
Dans pistinde neler oluyor
I love this record baby but I can't see straight anymore keep it cool What�s the name of this club?
Bu kaydı seviyorum ama daha fazla düz göremiyorum Bu kulübün adı neydi?
I can't remember but its alright, a-alright
Hatırlayamadım ama iyi-iyi


Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Spin that record babe
Kaydı kökle bebek
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
D-d-d dance, dance, dance, just
d-d-d dans et, dans et, danset, sadece
J-J-Just dance
S-S- Sadece dans et

When I come through on the dance floor checkin' out that catalogue
Kataloga bakıp dans pistine doğru geldiğimde
Can't believe my eyes so many women without a flaw
Bu kadar çok kusursuz kadın gördüğüme inanamadım
And I ain't gonna give it up, steady trying to pick it up like a call
Vazgeçmeyeceğim, bir çağrı gibi alacağım
I'm a hit it up beat it up latch on to it until tomorrow yeah
Yarına kadar vuruşları vuracağım
Shorty I can see that you got so much energy
Bebeğim çok enerjin olduğunu görebiliyorum


The way you twirlin' up them hips round and round
Kalçalarını yuvarlak yuvarlak döndürme tarzın
And there is no reason that at all why you can't leave here with me
Burayı benimle terk etmemen için hiçbir sebep yok
In the mean time stay let me watch you break it down and
Gidesiye kadar senin burayı dağıtmanı izlememe izin ver ve

Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Spin that record babe
Kaydı kökle bebek
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
D-d-d dance, dance, dance, just
d-d-d dans et, dans et, danset, sadece
J-J-Just dance
S-S- Sadece dans et


Half psychotic sick hypnotic got my blueprint its symphonic
Yarı düşünce bozukluğu olan hipnotik hastalarda benim mavi izim var bu çok semfonik
Half psychotic sick hypnotic got my blueprint electronic
Yarı düşünce bozukluğu olan hipnotik hastalarda benim mavi izim var elektronik
Half psychotic sick hypnotic got my blueprint its symphonic
Yarı düşünce bozukluğu olan hipnotik hastalarda benim mavi izim var bu çok semfonik
Half psychotic sick hypnotic got my blueprint electronic
Yarı düşünce bozukluğu olan hipnotik hastalarda benim mavi izim var elektronik

Go! Your your muscle car-ve it out work it, hustle!
İlerle! Senin arabanla dışarı içe gidip itelim
Don't Slow! Drive it, clean it lysol, bleed it
Yavaşlama!Sür,lizolle temizle,kanat
Spend the last dough in your pocko!
Paranı harca pockonun içindekine


Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Spin that record babe
Kaydı kökle bebek
Da da doo doot-n
Da da doo doot-n
Just dance
Sadece dans et
Gonna be okay
İyi olacak
D-d-d dance, dance, dance, just
d-d-d dans et, dans et, danset, sadece
J-J-Just dance
S-S- Sadece dans et