Pentagram - Bir Şarkı Sözleri

Ateþ toprak hava olmuþ
Yaðmur olmuþ hayat vermiþ sana
Kalbin olmuþ ruhun olmuþ
Aklýn olmuþ yol göstermiþ sana

Bir ömürlük maceranda
Hikayeni anlat bana
Ne anlam verdin sen buna
Ruhunda neler var senin

Korkma ondan bundan
Ne ölümden ne hayattan
Bu dünyada gördüklerinin
Hepsi bir hepsi haktan

Atalarýna malum olmuþ
Kitap yazmýþ anlatmýþlar sana
Ýmam rahip rehber olmuþ
Yalan yanlýþ aktarmýþlar sana

Günümüzün dünyasýnda
Hepsi ayný hepsi ala
Ýsa Musa Muhammed Buda
Neyin varsa bilmiþ senin

Ýnsanoðlu kendini arar
Dünya döner milim milim
Eðer göçüp gidersen bugün
Yarým kalan iþin var senin

Korkma ondan bundan
Ne ölümden ne hayattan
Bu dünyada gördüklerinin
Hepsi bir hepsi haktan
Bu şarkı sözü 2891 kere okundu.