Radikal - Yitik Cennet Şarkı Sözleri

Rap verse 1
Tanrının adaletiydi yitik cennet harabat
Son sınırlarımda kayıp ifadeler mi ? tahribat
Disiplinsiz duygu orduları temiz doğmaz, 0 dan bi sen yarat
Yitik cennet mukadderat
Kimsenin uyanmadığı anestezi, dürtü kararsızlığında indirgendi
İklimlerim itaatsiz, sevdiklerim sadakatsiz, manzaralar bulanık dipsiz
Göğün gazabında insanoğlu egoizmi kanserojen
Hududumda sabrı temiz olmayanlar,temiz doğmaz kuzen !
Radikal puriten sistol, duygu sistemim yarı diyastol
Dev asal bir kalp kırıldı annemin diyarı ihtişamlı
Babam kulak astı, antropoit yazgı, Dünyam 4 duvarda parçalandı
infilak edince 1 melek yetişti aşkı sundu kaktüs'le
Hududumda sabrım kalmayınca, pirim anla ;
uhud'dan da gelse özlenen heba'dır
Arzular tekamül etti, ikamet kayıpmı sanatoryumumda ?
Burası gerceğe çok uzak bir çöl
Duygularda ölü, gözlerimde kan gölü
Ben dileklerinde mecmuası, gözlerimden anla kan duası
Gönül mülkün şahı, cennetimde tadına vardım aşk şarabı

Duygularım yine karanlığa hapsoldu, beni bana sordu gözlerim doldu
Cennetime geldi ölümcül tadı verdi, ittatsizlik yazgı oldu !
Rap verse 2
Büyüdü cennetimde salt mecazların rüyası
Epik insanlık idol'ü, Milton'un yalanlarıydı ızdırabın manzarası
Hararet'te sen ölümcül meyvanın tadıydın ancak tatmadım
7 yaşlarında travmatik bi metni yazdım
Destanlarım hep tekildi, annem içindi,
Geldiniz ve yaktınız, yazıtlarım(da), yazıklarımsınız
Anlamazsan, top model figür, potansiyel depresyon,
Stres,edep, demirli maskem, Yaşanılmaz iklimlerde kol gezem
Ağıtlar;kader kadar haset kılıklı melankolik
Dünya nebula hızıyla boşlukta
İhtişam yalanlarında mutluluk bi kanser
Arter damarlarımda kahpeler, deli derler bütün bağlar cinsel.
Ağlamaklı gözlerim neden ? Yer'de gök'te cehhennem
Bu şarkı sözü 136 kere okundu.