Soundtrack - Vuelie Şarkı Sözleri

Na na na heyana
Hahiyaha naha
Naheya heya na yanuwa
Hanahe yunuwana
Na na na heyana
Hahiyaha naha
Naheya heya na yanuwa
Hanahe yunuwana
Na na na heyana
Hahiyaha naha
Naheya heya na yanuwa
Hanahe yunuwana
Na na na heyana
Hahiyaha naha
Naheya heya na yanuwa
Hanahe yunuwana (ha ha ya)
Nuwa nu
Nuwa heya nu
Nuwa nu
Nuwa heya nu
Nuwa nu
Nuwa nu
Na na na heyana
Hahiyaha naha
Naheya heya na yanuwa
Hanahe yunuwana
Bu şarkı sözü 2602 kere okundu.