Tolga Sağ - Lütfet Sultanım Şarkı Sözleri

Canlı cansız cümlesiz bir nesneden
Gülyüzlü sevdiğim gel gel
Varoluyor bu bir hikmet sultanım
Canana aittir bu bir hikmet sultanım
Kabul etmek cana minnet sultanım
Sevip aşık olmak ezelden bahtım
Yar sana kadimdir ikrarım ahtım
Senin çün bezendi sinemde tahtım
Aha teslim oldum hükmet sultanım
Büryani'yem geldim mürvete düştüm
Canımdan malımdan serimden geçtim
Gerçi ezel aşkın meyinden içtim
Dest-i kudretine lütfet sıltanım
Şarab-ı ledünden içelden beri
Ayılmadım gitti mestanesiyim
Bi huş olup serden geçelden beri
Seseri gezerim efsanesiyim
Meylim yok cihanın hiçbir varında
Elimi gezdirdim kizb-i karında
Şem-i ruhsarında aşkın narında
Gece gündüz yanan pervanesiyim
Dertli tellalıdır pazar-ı aşkın
Kulu kurbanıdır kerrar-ı aşkın
Aşkı bünyad eden mimar-ı aşkın
Tamir kabul etmez viranesiyim
Kavuşturan Şah-ı merdan Ali'dir hü
Bu şarkı sözü 38 kere okundu.