VOCALOID - Falling Rain Şarkı Sözleri

Nanga-gol sigaho mijua ge hingamyan
Hamun jitga bulrya sa balrya me-hu naiho
Ne-mau su sajin ru kaji bu na bari-ho
Namun ga sega mal ma-gun buri no sarangun
Kitja hira-ke hamunyan hi-wo
Jara myul roki ku-kaji ru
Moku pulrya maku boku ruki heki balryu
Ne byalme dara-ji mun-ni barul

Drop to my face
Falling rain
(j)igeum

Waraga ingulmyun wareshi uroto
Heku ika suka rulmul shisa reiya kama

Drop in my heart
Falling rain
Maruhko

Sanjaro ninhilyal bulholru ji wahal
Jara ri-ku ni seka makushi-ku
Haro kimal ni sungyal hu wakul wa sukiiyul
Hukanyul nu kulnul wa salrya jaku saji-ho
Ne mari su ku mulryun ne selmryan su ji-aral
Halsum ka sujon ha saran nuiho no ambul
Ki-jo kira-ke naru ji nyal ne
Ne hamul jul ja harai sapul
Hesal onyal ma bokoro ji-nihipal holge
Nupel no haji melji horisal

Sunol ji-ma mun mari dero
Suoji mani-saran ra-nyal golnari-dega

Drop to my face
Falling rain
(j)igeum

Waraga ingulmyun wareshi uroto
Heku ika suka rulmul shisa reiya kama

Drop in my heart
Falling rain
Maruho

Sanjaro ninhilyal bulholru ji wahal
Jara ri-ku ni seka makushi-ku

Falling rain
Falling rain
Falling rain
Falling rain
Falfalfalfalfalfalfalfal....
Bu şarkı sözü 315 kere okundu.