VOCALOID - Hide And Seek Şarkı Sözleri

Ding-dong munen iaradao nega watanda
Sumureo edo suyong absa
Ding-dong iasaraya dao nega watanda
Doman chigien nimi dujo
Saose ro dorun nowaru ni maju jasa
Dabejins dunun
Gakaisa bokoshipo

Ding-dong nega duwa ata osolo basa
Sueja kiru raia noita
Ding-dong nega kura wata
Asasu mara supapo jiru wa ya noija
Kokote nu noe basoliga deuli a one
Goshi wa jin noe su sumi wa durinunde

Koko subaraoni (kaekoiga)
Koko subaraoni (kaekoiga)
Koko subaraoni (kaekoiga)
Koko subaraoni

Toc-toc bako na te wata
Durawa ione ora yono bashi a nuige
Toc-toc bake tsu ra wata odi su mona
Kein ku ja sonen iaio i
No ega ye inun shitemi sen saia a basa
Yo gien none
Da num no janga niya

(ding-dong yo miite)

Ding-dong yo miite ne (niga sule)
Ding-dong ije sa sane (niga sule)
Ding-dong ne ga itene (niga sule)
Ding-dong bolsh bada la

(ding-dong gein tsutana aido ne)
(ding-dong mududa annyo)
Bu şarkı sözü 414 kere okundu.