Zeki Müren - Gözümde Daim Hayal-i Cana Şarkı Sözleri

Gözümde dâim hayâl-i cânâ (Ah)
Gönülde her dem cemâl-i cânâ
Hey cânım hey ömrüm hey
(Ah) Ey peri-rû dilber-i rânâ
Civân-ı nâzenin (Ah) gam benim
Şâdi senin hicrân benim devrân senin
Yâr benim devrân senin

Ey şâh-ı cihân ey dilde nihân
Senin gibi güzel efendim var
Var benim, yâr, yâr var benim
Gül yüzlü mâhım
Râhm eyle şâhım
Çeşm-i siyahım
Âlemde birsin
Bu şarkı sözü 2924 kere okundu.