Γιώργης Βρέντζος - Αλουτσολάκος- Ασφενταμιας 歌词

Καημένε αλουτσόλακε
γιάϊντα δε ’λλασεις γνώμη
πόσες γενιές κατάλησες
και καταλείς τσι ακόμη.
Εις τον παλιό ασφενταμιά
τη νιότη μου θ’ αφήσω
στα ζάλα των προγόνων μου
να τηνε καταλήσω.
这个歌词已经 191 次被阅读了