Γιώργης Βρέντζος - Όποιος φοβάται τη φωθιά 歌词

Όποιος φοβάται τη φωθιά
τση μπάλας το ντουμάνι
μουδέ στον πόλεμο φελά
μουδέ γι αγάπες κάνει.
这个歌词已经 118 次被阅读了