Mehmet Kemiksiz - Gönül Gülşenimiz Şarkı Sözleri

Açtı gönül gülşenimiz ,fasl-ı bahar oldu yine
Doldu safâ meskenimiz leyl ü nehâr oldu yine
Sâki-i sahbâ demini,cür'a-i la'l-i femini
Sunmağa câm-ı cem'ini bezme nisar oldu yine
Saki sunup cami safa sufilere geldi safa
Dem bir edip ehl-i vefa derd ile zar oldu yine.
Bülbül handandır güle,nâle kılıp geldi dile
Can ile hep bir dem ile,zâr-ı hezâr oldu yine
Can bu deme hem-dem ola can mı o anda gam ola
Hulusi'ye mahrem ola,bî âr u var oldu yine
Bu şarkı sözü 168 kere okundu.